Departamentul pentru Educație Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă


Informatică Aplicată și Programare


Tehnologia informației și a comunicațiilor


Complemente de programare


Crearea si expl. bazelor de date


Realizarea aplicațiilor pentru WWW


Programarea interfețelor utilizator


Programare avansată
 


Testarea aplicațiilor software


Tehnici de analiză energetică și practici de implementare a clădirilor cu consum de energie aproape zero (nZEB)


Manageri energetici pt localitati


Proiectare geotehnică


Atestare ca auditori energetici pt. cladiri (gr.1)


Atestare ca auditori energetici pt. cladiri (gr.2)


Managementul piețelor de energie


Bazele securitatii cibernetice


Securitate cibernetica avansata


CISCO Electronica si Telecomunicatii


Auditul energetic pentru clădiri


Lista completă a programelor se poate consulta aici...