Informatică Aplicată și Programare
Coordonator program postuniversitar: Conf.dr.ing. Mihai DAMIAN
Înscriere încheiată!

Site oficial:
https://infoap.ro/
Prezentare program:

Pentru a absolvi cursurile programului Informatică Aplicată și Programare un cursant trebuie să parcurgă în cei doi ani un număr de 7 cursuri. Cursurile au durata de 14 săptămâni. În ultimul semestru cursanții pregătesc o lucrare de disertație pe care o susțin la sfârșitul celor doi ani. Celor 7 cursuri li se adaugă un număr de 4 proiecte separate denumite proiecte integratoare, câte unul în fiecare semestru, care rezolvă probleme reale și care dau cursanților ocazia de a folosi cunoștințele dobândite.
Cursanții vor putea accesa materialele de formare pe o platforma de e-learning, în format PDF/HTML si video. La majoritatea materiilor pregătirea examenului va consta în realizarea unei aplicații, tema și gradul de dificultate fiind asumate de cursant.


Cunoștințe prealabile:

Programul nu necesită cunoștințe prealabile.

Conditii de absolvire:

Cursanții se pot prezenta la Examenul de certificare a competentelor profesionale în momentul în care au parcurs și au fost examinați la toate disciplinele prevăzute în planul de învățământ și au achitat taxele de școlarizare, in conformitate cu contractul de studii.

Credite obtinute:

90

Ore curs:

196

Ore aplicatii:

322

Taxa de școlarizare:

4320 RON

Diploma obtinută:

În urma absolvirii acestui program se obţine un Certificat de atestare a competentelor profesionale.

Important! Preînscrierea pentru seria martie 2020-februarie 2022 NU mai este posibilă. Redeschidem preînscrierile in luna august pentru seria octombrie 2020- iulie 2022

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15 sau prin virament bancar, in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Nationala, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca sau in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

Piesele dosarului

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă(se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (unde este cazul);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Inscrierea se face la sediul departamentului, intre orele 10-14

Acte de Studii
Str. Memorandumului, nr. 28
etaj I, sala 204
Tel: 0264-202 304
Tel: 0264-202 289
E-mail
acte.studii@staff.utcluj.ro
Program cu publicul
Luni-Vineri, 11 - 14

Acte necesare:

- Carte de identitate sau pasaport (in original);

- Certificat de nastere sau certificat de casatorie (pentru absolventele casatorite) original sau copie.

DECIDFR
Str. Dorobanţilor, nr. 71-73
cod 400609
Tel: 0264-401 576
Tel: 0264-401 271
E-mail
decidfr@staff.utcluj.ro
Facebook
www.facebook.com/Decidfr