Atestare ca auditori energetici pt. cladiri (gr.1)
Coordonator program postuniversitar: Conf. dr.ing. Ligia Moga
Înscriere încheiată!

Prezentare program:

Facultatea de Construcţii şi Facultatea de Instalaţii din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, în conformitate cu prevederile art. 15 ale „Regulamentul privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri”, Ordinul M.D.R.T. nr. 2237 /2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 / 08.10.2010 ORDIN de modificare a OMDRT nr. 2237/2010 (26-01-2011), respectiv Ordinul nr. 996/2016 „Capitolul III – Documente necesare înscrierii la examenul de atestare”, organizează program de formare continuă în vederea participării la examenul de atestare ca auditori energetici pentru clădiri – avizare proiect grad 1, organizat de MDRAP.
Programul se va desfăşura în regim continu la cererea absolvenţilor cursului de „Audit Energetic pentru Clădiri” de la UTCN, care doresc să se înscrie la examenul de autorizare, in sala C/II, str. G. Baritiu, nr. 25.
Pentru gradul profesional I proiectul va consta in realizarea auditului energetic al unei clădiri nerezidenţiale, cu elaborarea certificatului de performanţă energetică pentru această clădire.


Cunoștințe prealabile:

Programul se adresează absolvenţilor cursului de „Audit Energetic pentru Clădiri” a UTCN-ului care doresc să se înscrie la examenul de autorizare MDRAP pentru următoarea categorie, conform art. 6 din Ordinul M.D.R.T. nr. 2237 /2010, modificat cu ordinul Ordinul nr. 996/2016 : auditor energetic pentru clădiri, grad profesional I, specialităţile construcţii şi instalaţii – simbol AE Ici;

Conditii de absolvire:

Avizarea pozitivă a proiectului presupune obţinerea unui calificativ de minimum nota 8 la sustinere.
În caz de respingere a proiectului se va relua procedura de inscriere la program.

Credite obtinute:

0

Ore curs:

3

Ore aplicatii:

3

Taxa de școlarizare:

600

Diploma obtinută:

În urma absolvirii acestui program se obţine un Atestat eliberat de către Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Important! În momentul înscrierii sunteţi rugaţi să aduceti o copie după Certificatul de absolvire al programului Audit energetic pentru clădiri.
Perioada de desfăşurare a programului este continuă, programul rulând pe tot parcursul anului.

sala C/II, str. G. Baritiu, nr. 25.

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15 sau prin virament bancar, in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Nationala, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca sau in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

Piesele dosarului

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă(se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (unde este cazul);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Inscrierea se face la sediul departamentului, intre orele 10-14

Acte de Studii
Str. Memorandumului, nr. 28
etaj I, sala 204
Tel: 0264-202 304
Tel: 0264-202 289
E-mail
acte.studii@staff.utcluj.ro
Program cu publicul
Luni-Vineri, 11 - 14

Acte necesare:

- Carte de identitate sau pasaport (in original);

- Certificat de nastere sau certificat de casatorie (pentru absolventele casatorite) original sau copie.

DECIDFR
Str. Dorobanţilor, nr. 71-73
cod 400609
Tel: 0264-401 576
Tel: 0264-401 271
E-mail
decidfr@staff.utcluj.ro
Facebook
www.facebook.com/Decidfr