Auditul energetic pentru clădiri
Coordonator program postuniversitar: Prof. dr. ing. Ioan Moga

Prezentare program:

Facultatea de Construcţii şi Facultatea de Instalaţii din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, în conformitate cu prevederile art. 15 şi Regulamentul privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri, Ordinul M.D.R.T. nr. 2237 /2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 / 08.10.2010 ORDIN de modificare a OMDRT nr. 2237/2010 (26-01-2011) în Capitolul III şi Documente necesare înscrierii la examenul de atestare, organizează cursuri de pregătire teoretică în vederea înscrierii la examenul de atestare a auditorilor energetici pentru construcţii şi instalaţii, organizat de MDRAP.


Cunoștințe prealabile:

Cursul are ca grup ţintă absolvenţii unei forme de învăţământ superior, cu precădere cei cu pregătire inginerească sau în domeniul ştinţelor exacte, programul propus fiind conceput astfel încât să asigure o formare eficientă în domeniul auditului energetic pentru clădiri.

Conditii de absolvire:

Cursantii se pot prezenta la Examenul de certificare a competentelor profesionale in momentul in care au parcurs si au fost examinati la toate disciplinele prevazute in planul de invatamant si au achitat taxele de scolarizare, in conformitate cu contractul de studii.

Credite obtinute:

9

Ore curs:

92

Ore aplicatii:

140

Taxa de școlarizare:

4500 lei

Diploma obtinută:

În urma absolvirii acestui program se obţine un Certificat de absolvire.

Important! Programul va începe in luna septembrie 2020!

Perioada de inscriere este 4 - 15 septembrie 2020Perioada de desfăşurare a acestui program postuniversitar va fi pe o durată de maxim 4 luni, vineri după-masa şi sâmbătă dimineață cu posibilitatea de a fi desfășurat în regim intensiv, la solicitarea cursanților.
Competențele auditorului energetic pentru clădiri, grad profesional I constau în: - elaborarea certificatului de performanță energetică pentru toate categoriile de clădiri prevăzute la art.7 alin.(1) din Legea 372/2005, care se construiesc, se vând sau se închiriază;- realizarea auditului energetic pentru toate categoriile de clădiri existente prevăzute la art.7 alin.(1) din Legea 372/2005, care se reabilitează termic.
Competenţele auditorului energetic pentru clădiri, grad profesional II constau în elaborarea certificatul de performanţă energetică pentru clădirile tip locuinţă unifamilială şi blocuri de locuinţe care se construiesc, precum şi pentru clădirile tip locuinta.

  • Vineri, 6 Decembrie 2019, orele 16-20, Amfiteatrul C/2, str. Baritiu, nr. 25, Facultatea de Constructii.
  • Sambata, 7 Decembrie 2019, orele 9-14, sala 161, etaj 1, str. Baritiu, nr. 25, Facultatea de Constructii.

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15 sau prin virament bancar, in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Nationala, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca sau in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

Piesele dosarului

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă(se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (unde este cazul);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Inscrierea se face la sediul departamentului, intre orele 10-14

Acte de Studii
Str. Memorandumului, nr. 28
etaj I, sala 204
Tel: 0264-202 304
Tel: 0264-202 289
E-mail
acte.studii@staff.utcluj.ro
Program cu publicul
Luni-Vineri, 11 - 14

Acte necesare:

- Carte de identitate sau pasaport (in original);

- Certificat de nastere sau certificat de casatorie (pentru absolventele casatorite) original sau copie.

DECIDFR
Str. Dorobanţilor, nr. 71-73
cod 400609
Tel: 0264-401 576
Tel: 0264-401 271
E-mail
decidfr@staff.utcluj.ro
Facebook
www.facebook.com/Decidfr