Realizarea aplicațiilor pentru WWW
Coordonator program postuniversitar: Conf.dr.ing. Mihai Damian
Înscriere încheiată!

Site oficial:
https://infoap.ro/
Prezentare program:

Realizarea saiturilor si a aplicațiilor pentru WWW este un curs destinat celor care doresc să creeze site-uri web folosind tehnologiile actuale: HTML5, CSS3, JavaScript, AJAX. Ansamblul de cunostinte este strâns legat de practica realizării site-urilor, cu accent pe activitatea de integrare și programare.


Cunoștințe prealabile:

Se recomandă parcurgerea în prealabil a unui curs de programarea calculatoarelor.

Conditii de absolvire:

Pentru a absolvi, cursanții trebuie să realizeze un site web de complexitate medie. Cerințele specifice sunt definite printr-un barem dat.

Credite obtinute:

9

Ore curs:

28

Ore aplicatii:

28

Taxa de școlarizare:

630 lei

Diploma obtinută:

În urma absolvirii acestui program se obţine un Certificat de atestare a competențelor profesionale.

Important! Preînscrierea pentru seria martie 2020-februarie 2022 NU mai este posibilă. Redeschidem preînscrierile in luna august pentru seria octombrie 2020- iulie 2022

Momentan indisponibil.

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15 sau prin virament bancar, in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Nationala, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca sau in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

Piesele dosarului

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă(se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (unde este cazul);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Inscrierea se face la sediul departamentului, intre orele 10-14

Acte de Studii
Str. Memorandumului, nr. 28
etaj I, sala 204
Tel: 0264-202 304
Tel: 0264-202 289
E-mail
acte.studii@staff.utcluj.ro
Program cu publicul
Luni-Vineri, 11 - 14

Acte necesare:

- Carte de identitate sau pasaport (in original);

- Certificat de nastere sau certificat de casatorie (pentru absolventele casatorite) original sau copie.

DECIDFR
Str. Dorobanţilor, nr. 71-73
cod 400609
Tel: 0264-401 576
Tel: 0264-401 271
E-mail
decidfr@staff.utcluj.ro
Facebook
www.facebook.com/Decidfr