Proiectare geotehnică
Coordonator program postuniversitar: Conf.dr.ing. Nicoleta ILIEȘ

Prezentare program:

Programul vizează actualizarea cunoștințelor de specialitate ale absolvenților de inginerie civilă, inginerie geologică sau geologie, dar și realizarea reconversiei profesionale a celor care își doresc o carieră în domeniul ingineriei geotehnice. Inginerii specializați astfel, își vor actualiza cunoștințele în vederea conducerii de cercetări, a consilierii, proiectării si coordonării activităților de construcții, a gestionării si întreținerii structurilor de inginerie civila sau oferirii de consultanta cu privire la aspecte geotehnice. Programul de pregatire postuniversitara este util verificatorilor de proiecte si expertilor tehnici care doresc sa isi prelungeasca valabilitatea dreptului de practica, in scopul continuarii activitatii. Programul propus beneficiază de susținerea organizației profesionale în domeniu din România, Societatea Română de Geotehnică și Fundații, care reunește specialiști în domeniul Ingineriei Geotehnice, cadre didactice universitare, precum și companii de profil.

Obiectivele programului:

  • actualizarea cunoștințelor de specialitate ale absolvenților de inginerie civilă și geologie
  • creșterea numărului de specialiști în domeniul ingineriei geotehnice
  • creșterea adaptabilității specialiștilor din domeniul ingineriei civile, inginerie geologică în vederea orientării profesionale către specializarea inginerie geothnică


Cunoștințe prealabile:

Programul se adresează absolvenților de învățământ superior, cu pregătire inginerească, în inginerie civilă, inginerie geologică, geologie în particular sau în domeniul științelor exacte, fiind conceput astfel încât să asigure o formare eficientă într-un domeniu cu o dezvoltare dinamică.

Conditii de absolvire:

Promovarea disciplinelor prevăzute în planul de învațământ.

Credite obtinute:

5

Ore curs:

21

Ore aplicatii:

39

Taxa de școlarizare:

3000

Diploma obtinută:

În urma absolvirii acestui program se obţine un Diplomă de absolvire.

Important! Următoarea serie va începe după înscrierea a minim 25 de cursanți.

Orarul programului se poate consulta aici

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15 sau prin virament bancar, in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Nationala, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca sau in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

Piesele dosarului

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă(se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (unde este cazul);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Inscrierea se face la sediul departamentului, intre orele 10-14

Acte de Studii
Str. Memorandumului, nr. 28
etaj I, sala 204
Tel: 0264-202 304
Tel: 0264-202 289
E-mail
acte.studii@staff.utcluj.ro
Program cu publicul
Luni-Vineri, 11 - 14

Acte necesare:

- Carte de identitate sau pasaport (in original);

- Certificat de nastere sau certificat de casatorie (pentru absolventele casatorite) original sau copie.

DECIDFR
Str. Dorobanţilor, nr. 71-73
cod 400609
Tel: 0264-401 576
Tel: 0264-401 271
E-mail
decidfr@staff.utcluj.ro
Facebook
www.facebook.com/Decidfr