Managementul piețelor de energie
Coordonator program postuniversitar: Prof.dr.ing. Florin LUNGU

Prezentare program:

Programul se adreseaza tuturor persoanelor interesate sa se initieze sau sa activeze intr-un domeniu interdisciplinar si de viitor, cel al brokerajului de energie.
Absolventii acestui program vor dobandi cunostinte din domeniul producerii, transportului, distributiei si comercializarii energiei electrice, dar si cunostinte despre modul de tranzactionare atat pe pietele finaciare (Bursa de Valori Bucuresti) cat si pe piata de energie din Romania (OPCOM), respectiv din alte state europene.
Programul aduce in convergenta cunostinte din domenii diferite: inginerie electrica, energetica, piete de capital, management strategic, managementul resurselor umane.
Unul dintre principalele argumente în favoarea unui program de instruire managerială este avansul rapid al mediului economic şi schimbarea permanentă de paradigmă in management. Există tendinţe noi de dezvoltare în management, care se pot rata în lipsa unei învăţări continue de-a lungul carierei.
Absolventii acestui program se vor putea integra si vor putea activa in structurile noii piete unice de energie care urmeaza sa se dezvolte la nivel european, fiind unul dintre dezideratele Uniunii Europene.


Cunoștințe prealabile:

Programul propus se adresează absolvenţilor de studii superioare din orice domeniu de studiu, care ţintesc o carieră managerială, de consultant sau executiva in cadrul firmelor cu obiect de activitate tradingul/furnizarea energiei. Pentru actualii manageri, programul oferă posibilitatea de a-şi evalua afacerea şi de a identifica posibilităţile de creştere şi de consolidare a acesteia, în vederea unei dezvoltări performante.

Conditii de absolvire:

Promovarea tuturor disciplinelor prevazute in planul de invatamant.

Credite obtinute:

13

Ore curs:

168

Ore aplicatii:

14

Taxa de școlarizare:

2500

Diploma obtinută:

În urma absolvirii acestui program se obţine un Certificat de absolvire.

Important! Taxa de școlarizare se va putea achita in 2 transe iar la solicitarea beneficiarilor se va emite factura fiscala.
Programul se va desfăşura pe grupe de studii, va fi axat pe analiza studiilor de caz, va avea un puternic caracter interactiv şi va fi centrat pe modalităţile de aplicare a teoriei în activitatea practică.

Orarul va fi modular, 14 ore/saptamana (vineri 5 ore si sambata 9 ore). Orele se vor desfasura la sediul Scolii Academice Postuniversitare de Management, str. Dorobantilor, nr. 71-73.

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15 sau prin virament bancar, in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Nationala, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca sau in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

Piesele dosarului

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă(se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (unde este cazul);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Inscrierea se face la sediul departamentului, intre orele 10-14

Acte de Studii
Str. Memorandumului, nr. 28
etaj I, sala 204
Tel: 0264-202 304
Tel: 0264-202 289
E-mail
acte.studii@staff.utcluj.ro
Program cu publicul
Luni-Vineri, 11 - 14

Acte necesare:

- Carte de identitate sau pasaport (in original);

- Certificat de nastere sau certificat de casatorie (pentru absolventele casatorite) original sau copie.

DECIDFR
Str. Dorobanţilor, nr. 71-73
cod 400609
Tel: 0264-401 576
Tel: 0264-401 271
E-mail
decidfr@staff.utcluj.ro
Facebook
www.facebook.com/Decidfr