Programarea interfețelor utilizator
Coordonator program postuniversitar: Conf.dr.ing. Mihai DAMIAN
Înscriere încheiată!

Site oficial:
https://infoap.ro/
Prezentare program:

Cursul prezintă realizarea interfețelor grafice ale aplicațiilor web, mobile sau de tip desktop. Metoda propusă este bazată pe utilizarea React.js, o bibliotecă de clase JavaScript creată de Facebook. Pentru componentele de tip server din exemplele incluse se folosește limbajul PHP. Dezvoltarea aplicațiilor se va realiza în JavaScript ES6 folosind Visual Studio Code și un server de web elementar inclus în Node.js.


Cunoștințe prealabile:

Complemente de programare, HTML5, CSS, JavaScript (nivel elementar), PHP (nivel elementar).

Credite obtinute:

9

Ore curs:

28

Ore aplicatii:

28

Taxa de școlarizare:

630 lei

Diploma obtinută:

În urma absolvirii acestui program se obţine un Certificat de atestare a competentelor profesionale.

Important! Preînscrierea pentru seria martie 2020-februarie 2022 NU mai este posibilă. Redeschidem preînscrierile in luna august pentru seria octombrie 2020- iulie 2022

Momentan indisponibil.

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15 sau prin virament bancar, in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Nationala, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca sau in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

Piesele dosarului

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă(se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (unde este cazul);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Inscrierea se face la sediul departamentului, intre orele 10-14

Acte de Studii
Str. Memorandumului, nr. 28
etaj I, sala 204
Tel: 0264-202 304
Tel: 0264-202 289
E-mail
acte.studii@staff.utcluj.ro
Program cu publicul
Luni-Vineri, 11 - 14

Acte necesare:

- Carte de identitate sau pasaport (in original);

- Certificat de nastere sau certificat de casatorie (pentru absolventele casatorite) original sau copie.

DECIDFR
Str. Dorobanţilor, nr. 71-73
cod 400609
Tel: 0264-401 576
Tel: 0264-401 271
E-mail
decidfr@staff.utcluj.ro
Facebook
www.facebook.com/Decidfr