Manageri Energetici in Industrie
Coordonator program postuniversitar: Conf.dr.ing. Andrei CZIKER

Prezentare program:
Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, organizează cursuri de pregătire teoretică în vederea înscrierii la examenul de atestare a managerilor energetici pentru industrie, organizat de ANRE. Aceste cursuri se vor desfăşura prin Departamentul pentru Educație Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă (DECIDFR).
Cunoștințe prealabile:

Programul se adresează absolvenților de învățământ superior, tehnic.
Cursurile se adresează celor care doresc susţinerea examenelor de autorizare ANRE pentru Manageri Energetici pentru Industrie.

Conditii de absolvire:

Promovarea celor 12 module prevazute in planul de invatamant.

Credite obtinute:

0

Ore curs:

30

Ore aplicatii:

60

Taxa de școlarizare:

1800

Diploma obtinută:

În urma absolvirii acestui program se obţine un Atestat de absolvire a programului de formare și dezvoltare profesionala, emis de catre Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Important!
Perioada de înscriere: 27 Iunie - 5 Iulie 2018, intre orele 11-14, Str. Dorobanților Nr. 71-73

Cursurile vor începe cu data de 5 iulie 2018, orele 14:00, sala 159, str. G. Barițiu, nr. 25.
Cursurile se desfasoara in baza prevederilor legale :
1. Decizia A.R.C.E. nr. 57/2003 publicata in M.O.Partea I, nr. 425/17.06.2003
2. Deciza A.R.C.E. nr. 58/2003 publicata in M.O. Partea I nr. 423/17.06.2003

Cursurile vor începe cu data de 5 iulie 2018, orele 14:00, sala 159, str. G. Barițiu, nr. 25.


Perioada de desfăşurare a acestui program postuniversitar va fi pe o durată de maxim 2 luni, vineri după-masa şi sâmbăta, cu posibilitatea de a fi desfăşurat în regim intensiv, la solicitarea cursanţilor.

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15 sau prin virament bancar, in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Nationala, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca sau in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

Piesele dosarului

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă(se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (unde este cazul);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Inscrierea se face la sediul departamentului, intre orele 10-14

Acte de Studii
Str. Memorandumului, nr. 28
etaj I, sala 204
Tel: 0264-202 304
Tel: 0264-202 289
E-mail
acte.studii@staff.utcluj.ro
Program cu publicul
Luni-Vineri, 11 - 14

Acte necesare:

- Carte de identitate sau pasaport (in original);

- Certificat de nastere sau certificat de casatorie (pentru absolventele casatorite) original sau copie.

DECIDFR
Str. Dorobanţilor, nr. 71-73
cod 400609
Tel: 0264-430 461
Tel: 0264-401 576
Tel: 0264-401 271
E-mail
decidfr@staff.utcluj.ro
Facebook
www.facebook.com/Decidfr