Testarea aplicațiilor software
Coordonator program postuniversitar: Prof.dr.ing. Liviu MICLEA

Prezentare program:
Obiectivul principal al programului este de a prezenta problematica asigurării calitătii aplicațiilor software. Sunt prezentate principalele tehnici de testare a aplicatiilor software, precum și activitățile specifice asigurării calității acestora. Competentele asigurate sunt: 1. Principalele tehnici de testare a programelor: testare functionala (black-box), testare structurala (white-box), testare statistica bazata pe utilizare; 2. Modele de baza utilizate in testarea programelor; 3. Activitatile, managementul, automatizarea testarii si aspecte asociate ca sub-fazele testarii, organizarea echipelor, procesul de testare, rolul si responsabilitatile angajatilor, utilitare de automatizare a testarii.
Credite obtinute:

5

Ore curs:

28

Ore aplicatii:

28

Taxa de școlarizare:

610 lei

Diploma obtinută:

În urma absolvirii acestui program se obţine un Certificat de atestare a competentelor profesionale.

Important! Înscrierile on-line vor reîncepe la 1 august 2018, ora 20.00.

Inscriere incheiată!

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15 sau prin virament bancar, in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Nationala, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca sau in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

Piesele dosarului

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă(se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (unde este cazul);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Inscrierea se face la sediul departamentului, intre orele 10-14

Acte de Studii
Str. Memorandumului, nr. 28
etaj I, sala 204
Tel: 0264-202 304
Tel: 0264-202 289
E-mail
acte.studii@staff.utcluj.ro
Program cu publicul
Luni-Vineri, 11 - 14

Acte necesare:

- Carte de identitate sau pasaport (in original);

- Certificat de nastere sau certificat de casatorie (pentru absolventele casatorite) original sau copie.

DECIDFR
Str. Dorobanţilor, nr. 71-73
cod 400609
Tel: 0264-430 461
Tel: 0264-401 576
Tel: 0264-401 271
E-mail
decidfr@staff.utcluj.ro
Facebook
www.facebook.com/Decidfr