Metode si tehnici moderne in managementul resurselor umane
Coordonator program postuniversitar: Prof.dr.ing.Lungu Florin

Prezentare program:
Programul Metode si tehnici moderne in managementul resurselor umane este fundamental, atât pentru cei care sunt la început pe drum cât și pentru cei care urmăresc o avansare sau care lucrează de ceva timp ocupând poziția de manager resurse umane. În cursurile desfasurate se aprofundează elementele esențiale cu adevărat importante în managementul resurselor umane, aplicabile imediat mediului cultural și organizațional din România, cum ar fi: Selectia si Recrutarea de Personal Gestiunea Resurselor Umane (contract de munca, dosar personal) Evaluarea periodica a personalului Disciplina muncii si protectia muncii Motivarea, recompensarea si planul de cariera & training Programul se adreseaza tuturor persoanelor interesate sa se initieze sau sa isi imbogateasca cunostintele in domeniul resurselor umane. Strategiile de resurse umane, recrutarea, motivarea, managementul carierei, sunt aspecte importante prin care acest program va ajuta cursantii sa dobandeasca competentele necesare conducerii unui departament de resurse umane.
Cunoștințe prealabile:

Programul se adreseaza tuturor persoanelor interesate sa se initieze sau sa isi imbogateasca cunostintele in domeniul resurselor umane.

Conditii de absolvire:

Promovarea disciplinelor prevazute în planul de învățământ.

Credite obtinute:

10

Ore curs:

96

Ore aplicatii:

12

Diploma obtinută:

În urma absolvirii acestui program se obţine un Certificat de atestare a competenţelor profesionale.

Important! Taxa se stabileşte la 1 200 lei/cursant si poate fi achitată în 2 rate, după cum urmează:
Rata I - 600 lei, cel tarziu la doua saptamani de la demararea cursurilor;
Rata II - 600 lei, cel tarziu cu doua saptamani inainte de finalizarea programului.

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15 sau prin virament bancar, in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Nationala, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca sau in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

Piesele dosarului

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă(se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (unde este cazul);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Inscrierea se face la sediul departamentului, intre orele 10-14

Acte de Studii
Str. Memorandumului, nr. 28
etaj I, sala 204
Tel: 0264-202 304
Tel: 0264-202 289
E-mail
acte.studii@staff.utcluj.ro
Program cu publicul
Luni-Vineri, 11 - 14

Acte necesare:

- Carte de identitate sau pasaport (in original);

- Certificat de nastere sau certificat de casatorie (pentru absolventele casatorite) original sau copie.

DECIDFR
Str. Dorobanţilor, nr. 71-73
cod 400609
Tel: 0264-430 461
Tel: 0264-401 576
Tel: 0264-401 271
E-mail
decidfr@staff.utcluj.ro
Facebook
www.facebook.com/Decidfr