Managementul apelor
Coordonator program postuniversitar: S.L.dr. ing. Marius BOTOȘ

Prezentare program:
Cursul se adreseaza angajatilor care lucrează în compartimentele de specialitate din cadrul Administrației Naționale Apele Române- Administrația Bazinală de Apă Someș- Tisa și nu au studii de specialitate (amenajări și construcții hidrotehnice).
Programul propus are ca obiective prioritare:
  • creşterea cunoștințelor și a nivelului de pregătire, formare și dezvoltare profesională a angajaților din domeniul gospodăririi apelor și amenajărilor și construcțiilor hidrotehnice;
  • completarea cunoștințelor de specialitate din domeniul amenajărilor și construcțiilor hidrotehnice, în general, și al managementului resurselor de apă, a angajaților din cadrul compartimentelor de specialitate din Administrația Națională Apele Române- Administrația Bazinală de Apă Someș- Tisa care nu au studii de specialitate;
  • ameliorarea cunoştinţelor specifice din domeniul complex al gospodăririi apelor şi creşterea adaptabilităţii specialiştilor din compartimentele de specialitate ale Administrației Bazinală de Apă Someș- Tisa pentru a lucra și în alte compartimente din cadrul acestei organizații.
Credite obtinute:

0

Ore curs:

168

Ore aplicatii:

168

Diploma obtinută:

În urma absolvirii acestui program se obţine un Atestat eliberat de către Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Important! Programul se va desfășura din luna martie 2018!

Momentan indisponibil.

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15 sau prin virament bancar, in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Nationala, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca sau in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

Piesele dosarului

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă(se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (unde este cazul);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Inscrierea se face la sediul departamentului, intre orele 10-14

Acte de Studii
Str. Memorandumului, nr. 28
etaj I, sala 204
Tel: 0264-202 304
Tel: 0264-202 289
E-mail
acte.studii@staff.utcluj.ro
Program cu publicul
Luni-Vineri, 11 - 14

Acte necesare:

- Carte de identitate sau pasaport (in original);

- Certificat de nastere sau certificat de casatorie (pentru absolventele casatorite) original sau copie.

DECIDFR
Str. Dorobanţilor, nr. 71-73
cod 400609
Tel: 0264-430 461
Tel: 0264-401 576
E-mail
decidfr@staff.utcluj.ro
Facebook
www.facebook.com/Decidfr