Managementul apelor
Coordonator program postuniversitar: S.L.dr. ing. Marius BOTOȘ

Prezentare program:
Cursul se adreseaza angajatilor care lucrează în compartimentele de specialitate din cadrul Administrației Naționale Apele Române- Administrația Bazinală de Apă Someș- Tisa și nu au studii de specialitate (amenajări și construcții hidrotehnice).
Programul propus are ca obiective prioritare:
  • creşterea cunoștințelor și a nivelului de pregătire, formare și dezvoltare profesională a angajaților din domeniul gospodăririi apelor și amenajărilor și construcțiilor hidrotehnice;
  • completarea cunoștințelor de specialitate din domeniul amenajărilor și construcțiilor hidrotehnice, în general, și al managementului resurselor de apă, a angajaților din cadrul compartimentelor de specialitate din Administrația Națională Apele Române- Administrația Bazinală de Apă Someș- Tisa care nu au studii de specialitate;
  • ameliorarea cunoştinţelor specifice din domeniul complex al gospodăririi apelor şi creşterea adaptabilităţii specialiştilor din compartimentele de specialitate ale Administrației Bazinală de Apă Someș- Tisa pentru a lucra și în alte compartimente din cadrul acestei organizații.
Credite obtinute:

0

Ore curs:

168

Ore aplicatii:

168

Taxa de școlarizare:

1785

Diploma obtinută:

În urma absolvirii acestui program se obţine un Atestat eliberat de către Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Important! Programul se va desfășura in perioada 4 mai -30 septembrie 2018!

Inscriere incheiată!

Vineri, 18 mai 2018
11-19, Laboratorul de Hidraulica, str. Baritiu, nr. 26-28


Vineri, 25 mai 2018
11-19, Locatie:Sediul ABAST

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15 sau prin virament bancar, in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Nationala, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca sau in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.
CIF 4288306

Piesele dosarului

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă(se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (unde este cazul);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Inscrierea se face la sediul departamentului, intre orele 10-14

Acte de Studii
Str. Memorandumului, nr. 28
etaj I, sala 204
Tel: 0264-202 304
Tel: 0264-202 289
E-mail
acte.studii@staff.utcluj.ro
Program cu publicul
Luni-Vineri, 11 - 14

Acte necesare:

- Carte de identitate sau pasaport (in original);

- Certificat de nastere sau certificat de casatorie (pentru absolventele casatorite) original sau copie.

DECIDFR
Str. Dorobanţilor, nr. 71-73
cod 400609
Tel: 0264-430 461
Tel: 0264-401 576
Tel: 0264-401 271
E-mail
decidfr@staff.utcluj.ro
Facebook
www.facebook.com/Decidfr