• Informatică Aplicată și Programare
 • Tehnologia informației și a comunicării
 • Complemente de programare
 • Realizarea aplicațiilor pentru WWW
 • Crearea si expl. bazelor de date
 • Programarea interfețelor utilizator
 • Programare avansată
 • Testarea aplicațiilor software
 • Aplicații mobile hibride
 • Aplicatii inteligente pentru SmartTV
 • Dezvoltarea de apl. folosind tehnologii ORACLE
 • Prelucrarea fotografiei digitale
 • Manageri energetici pt localitati
 • Atestare ca auditori energetici pt. cladiri (gr.1)
 • Atestare ca auditori energetici pt. cladiri (gr.2)
 • Auditul energetic pentru clădiri
 • Auditori Electroenergetici din Industrie
 • Pregatire teoretica pentru autorizarea electricienilor
 • Manageri Energetici in Industrie
 • Tehnici de analiză energetică și practici de implementare a clădirilor cu consum de energie aproape zero (nZEB)
 • Responsabil IT cu protectia datelor cu caracter personal
 • Dezvoltarea ecosistemelor IT de smart cities
 • Metode si tehnici moderne in managementul resurselor umane
 • Proiectarea, implementarea si dezvoltarea sistemului de control intern managerial
 • Competitivitate si Inovare - Firme, Clustere, Dezvoltare Economica
 • Managementul proiectelor cu finantare nationala si internationala
 • Managementul Afacerilor
 • Managementul Vânzărilor
 • Operare pe centre de prelucrare prin frezare
 • Operare pe strunguri cu CNC
 • Programarea manuala a centrelor de prelucrare prin frezare
 • Programarea manuala a strungurilor cu CNC
 • Tehnologii moderne de fabricatie
 • Materiale compozite polimerice. Tehnologii de fabricatie
 • Sudare Aplicata pentru Ateliere de Tinichigerie Auto
 • Fabricația sustenabilă a pieselor turnate
 • Stiinte
 • Operator la masini-unelte cu comanda numerica - calificare
 • Operator la masini-unelte cu comanda numerica - perfectionare
 • Lacatus constructii structuri aeronave - calificare